Menu
Lezingen

Boekpresentatie

… wat dan ogenschijnlijk makkelijk lijkt, is onzichtbaar moeilijk.

De metafoor van een paardenbloem versus een orchidee wordt vooral gebruikt voor de vroegste ontwikkeling, bij de zorg voor baby’s. Wanneer een kind eenmaal tiener is en het lijkt goed te gaan, wordt niet gauw meer gedacht aan delicate zorg en is de conclusie al snel ‘missie geslaagd’. Dit terwijl er genoeg tieners zijn die meer of andere ondersteuning en zorg nodig hebben dan je op basis van de ontwikkeling tot dan toe, het zichtbare gedrag, de leeftijd en intelligentie zou verwachten.

Taal van verbinding

Dan is het maar beter een kind goed te kennen en dit te weten. Want ook al lijkt het goed te gaan, is er daadwerkelijk sprake van voldoende aandacht? Wordt er gecommuniceerd vanuit een geduldige, Open, Enthousiaste en Nieuwsgierige (OEN) houding? Dan kun je namelijk pas écht contact maken en zien wat een kind nodig heeft. Je spreekt dan, wat ik noem, de taal van verbinding.

Naast specialist op het gebied van communicatie ben ik ook gespecialiseerd in autisme. De taal van verbinding helpt kinderen om zich gezond te kunnen ontwikkelen en voor kwetsbare kinderen met autisme is deze manier van communicatie zelfs cruciaal. Niet alleen weet ik dat als specialist, ook als ervaringsdeskundige ouder van een dochter mét en een dochter zonder autisme, heb ik ervaren dat aandachtige communicatie een groot verschil kan maken. De taal van verbinding is goed voor íeder kind.

De belevingswereld van de kwetsbare, onopvallende pubers begrijpen? Nodig mij uit voor een inspirerende en leerzame lezing (in de klas) met als leidraad het boek Planeet Liefde.

Claudia

Lezing Planeet Liefde

Ben je voorzitter van een oudervereniging, programmamaker bij een bibliotheek / cultureel centrum, leerkracht of zorgcoördinator? Geloof je net als ik in de kracht van een goed verhaal en aansluiten bij de belevingswereld? En dat het goed is om kennis te (laten) maken met meerdere belevingswerelden? Aan de hand van concrete voorbeelden uit Planeet Liefde met aansluitend praktische tips op het gebied van aandachtige communicatie, maak ik inzichtelijk hoe je achter verborgen kwetsbaarheden van onopvallende pubers komt. Ik laat zien wat wel en wat juist niet helpend is en geef antwoord op vragen als: Hoe kan ik ervoor zorgen dat het kind dat zich van binnen waardeloos voelt, zich waardevol gaat voelen? Wat draagt bij aan een gevoel van veiligheid en geborgenheid binnen het gezin of in de klas? Hoe kom ik erachter dat een kind niet zichzelf durft te zijn?

Word je bewust van de positieve invloed die je kunt hebben! Neem gerust contact met me op voor een leerzame en inspirerende presentatie met mijn boek Planeet Liefde als leidraad.